โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : สราวุธ อู่อรุณ (เม่น)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 10
อีเมล์ : iron220458@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางชฎานุชอัญช์ นาคสมพันธ์(กรรธิมา) (เล็ก (ฉายาเมี้ยน))
ปีที่จบ : ม.ต้น2536,ม.ปลายรุ่น   รุ่น : 11หลักสูตรเก่า
อีเมล์ : iammeant@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม