โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางชฎานุชอัญช์ นาคสมพันธ์(กรรธิมา) (เล็ก (ฉายาเมี้ยน))
ปีที่จบ : ม.ต้น2536,ม.ปลายรุ่น   รุ่น : 11หลักสูตรเก่า
ที่อยู่ : รร.พระกุมารสุรินทร์ 62หมู่ที่1ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์มือถือ : 061-1529987
อีเมล์ : iammeant@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม