โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 10160
bookmark สาระฯ ศิลปะ 10247
bookmark สาระฯ ศิลปะ 10048
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 10107
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 10180
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 10223
bookmark สาระฯ การงานฯ 10162
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 10301
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 10198
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 10371
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 10109
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 10200
โปรแกรม Bookmark 10324
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 10318
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 10376