โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 48211
bookmark สาระฯ ศิลปะ 48296
bookmark สาระฯ ศิลปะ 48094
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 48153
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 48224
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 48269
bookmark สาระฯ การงานฯ 48205
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 48345
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 48249
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 48421
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 48161
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 48246
โปรแกรม Bookmark 48373
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 48364
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48420