โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3   ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 20
bookmark สาระฯ ศิลปะ 13
bookmark สาระฯ ศิลปะ 18
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 25
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 16
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 15
bookmark สาระฯ การงานฯ 20
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 13
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 23
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 65
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 85
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 75
โปรแกรม Bookmark 74
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 46
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 72