โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 72
bookmark สาระฯ ศิลปะ 61
bookmark สาระฯ ศิลปะ 74
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 76
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 63
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 62
bookmark สาระฯ การงานฯ 83
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 66
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 78
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 120
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 135
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 127
โปรแกรม Bookmark 133
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 94
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 115