โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 4
bookmark สาระฯ ศิลปะ 2
bookmark สาระฯ ศิลปะ 3
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 8
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 4
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 3
bookmark สาระฯ การงานฯ 9
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 3
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 3
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 55
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 65
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 64
โปรแกรม Bookmark 56
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 37
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 55