โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 30
bookmark สาระฯ ศิลปะ 23
bookmark สาระฯ ศิลปะ 29
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 35
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 23
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 23
bookmark สาระฯ การงานฯ 39
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 25
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 36
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 77
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 92
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 83
โปรแกรม Bookmark 90
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 58
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 80