โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 73026
bookmark สาระฯ ศิลปะ 73029
bookmark สาระฯ ศิลปะ 73032
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 73031
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 73015
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 73025
bookmark สาระฯ การงานฯ 73038
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 73014
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 73029
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 73076
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 73087
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 73079
โปรแกรม Bookmark 73082
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 73047
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 73067