โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 23
bookmark สาระฯ ศิลปะ 17
bookmark สาระฯ ศิลปะ 23
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 32
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 21
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 19
bookmark สาระฯ การงานฯ 34
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 19
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 30
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 73
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 88
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 78
โปรแกรม Bookmark 84
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 51
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 74