โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 136
bookmark สาระฯ ศิลปะ 131
bookmark สาระฯ ศิลปะ 144
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 142
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 128
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 130
bookmark สาระฯ การงานฯ 151
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 130
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 144
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 188
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 200
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 192
โปรแกรม Bookmark 195
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 159
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 182