โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
bookmark สาระฯ สังคมฯ 42
bookmark สาระฯ ศิลปะ 34
bookmark สาระฯ ศิลปะ 40
bookmark สาระฯ วิทยาศาสตร์ 47
bookmark สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 35
bookmark สาระฯ คณิตศาสตร์ 35
bookmark สาระฯ การงานฯ 51
bookmark สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 37
bookmark สาระฯ ภาษาไทย 46
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 286.5 KB 88
เครื่องมือ 15 มาตรฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 103
โปรแกรม AccessDatabaseEngine 96
โปรแกรม Bookmark 102
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 70
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 90