โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู 2560
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,13:55   อ่าน 653 ครั้ง