โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
งานแห่เทียนจังหวัดสุพรรณบุรี 9 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,11:42   อ่าน 671 ครั้ง