โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,13:27   อ่าน 567 ครั้ง