โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายในโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ทองกวาวเกมส์ พ.ศ. 2560
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,13:39   อ่าน 1001 ครั้ง