โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
15 - 17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,21:20   อ่าน 189 ครั้ง