โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ร่วมแสดง ณ เวทีกลาง ในงาน“อนุสรณ์ดอนเจดีย์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,13:58   อ่าน 470 ครั้ง