โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
แปลงผักปลอดสารพิษ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,14:14   อ่าน 199 ครั้ง