โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
การแสดงพิพิธทัศนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,16:54   อ่าน 452 ครั้ง