โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจม ร่วมทำ MOU กับสถาบันขงจื้อ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,16:57   อ่าน 268 ครั้ง