โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมOpen House "เปิดประตู สู่โสภณ" ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,17:00   อ่าน 610 ครั้ง