โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมสำหรับแสดงบนเวทีงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 10 ปีมังกรสวรรค์”
วันที่ 8 ก.พ.2561 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา โดยการนำของ ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ชาญชัย ทิพเนตร ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการซ้อม “นาฏมวยไทย ตอน ศึกชิงลูกแก้วสวรรค์” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแสดงบนเวทีงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 10 ปีมังกรสวรรค์” ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.2561
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,18:06   อ่าน 191 ครั้ง