โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม - จริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ (สหปฏิบัติฯ)
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,16:08   อ่าน 578 ครั้ง