โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3   ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,16:38   อ่าน 367 ครั้ง