โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศ ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2561 24 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,14:29   อ่าน 322 ครั้ง