โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดง ณ ตลาดร่มไม้ชายคา วัดพระลอย
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,14:40   อ่าน 1733 ครั้ง