โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,15:17   อ่าน 1808 ครั้ง