โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศ งานประจำปีศาลเจ้าพ่อสระกระโจม 2561
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,15:30   อ่าน 1841 ครั้ง