โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
        ด้วยงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จะพานักเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)  ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ (สหปฏิบัติ) อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามหลักสูตร และ ให้นักเรียนได้นำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 837 ครั้ง