โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

   

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันที่  2730 มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


หลักฐานในการรับสมัครและมอบตัว

1. สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ

2. วุฒิจบชั้นป.6 หรือ ม.3  (ปพ.1) ตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้านของตัว นักเรียน บิดา มารดา ตัวจริง พร้อม สำเนา  คนละ 1 ฉบับ

   (รวมเป็น 3 ฉบับ พ่อ แม่ ลูก)

4. บัตรประชาชนของตัว นักเรียน บิดา มารดา ตัวจริง พร้อม สำเนา  คนละ 1 ฉบับ

   (รวมเป็น 3 ฉบับ พ่อ แม่ ลูก)

5. รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน   3 รูป


โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1546 ครั้ง