โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity  And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 5478 ครั้ง