โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 63
https://drive.google.com/drive/folders/1v2XBu7FABdwMBmoL4li4RXtKhskjuja8?usp=sharing
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,09:31   อ่าน 3735 ครั้ง