โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เรื่อง การเปิดเรียนหลังจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ก (อ่าน 323) 28 ม.ค. 64
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา รับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ (อ่าน 3350) 21 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาทเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (อ่าน 3306) 21 ธ.ค. 63
Declaration of Integrity Intent (อ่าน 3693) 25 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา (อ่าน 3749) 25 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3000) 21 มี.ค. 63
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 63 (อ่าน 3735) 22 ม.ค. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 3941) 23 ส.ค. 62
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อ่าน 5478) 21 มิ.ย. 61
ผลการแข่งขัน “นาฏมวยไทย” ของบริษัท ISUZU เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 (อ่าน 4797) 14 ม.ค. 61
รูปภาพกิจกรรมการอบรมลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นควมรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 15 - 18 มิ.ย. 60 ณ ค่า (อ่าน 4831) 20 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มการเขียนโครางการ และ แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย (อ่าน 4697) 21 มี.ค. 60
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 (อ่าน 4761) 07 มี.ค. 60
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของโรงเรียน (อ่าน 4805) 04 มี.ค. 60
ประกาศ สพฐ. เรื่องเจตจำนงการบริหารงาน (อ่าน 4758) 04 มี.ค. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 4546) 20 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59 (อ่าน 4678) 15 ก.พ. 60
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59 (อ่าน 4739) 15 ก.พ. 60
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 4444) 20 ม.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559 (อ่าน 4168) 19 ธ.ค. 59