โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ พลายโถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2016
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 251579
Page Views 265576
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสันทัด ทิชากรณ์
ครู คศ.3

นายอานนท์ อินทวงษ์
ครู คศ.2

นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ภาชนะกาญจน์
ครูผู้ช่วย