โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
26 หมู่ 3  ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
เบอร์โทรศัพท์ 035557115
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 2 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพร แก้วเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2560,16:30  อ่าน 1021 ครั้ง
รายละเอียด..